Jämför försäkringar direkt

insplanet

Hämta offert
Snabb offert från alla försäkringsbolag

compricer

Hämta offert
Jämför flera försäkringsbolag

Jämför billiga trafikförsäkringar

Välkommen till trafikförsäkringar.se som ger dig råd och tips när du letar efter trafikförsäkring till din bil. En trafikförsäkring försäkrar din bil i trafiken och är det lägsta kravet på försäkring som finns för bilar. Att hitta en trafikförsäkring är enkelt, det som gör att man måste tänka till innan man tecknar en trafikförsäkring är att kolla upp vad som gäller för just den trafikförsäkringen och självklart vilket pris försäkringen har. De flesta försäkringsbolagen erbjuder bilförsäkringar där trafikförsäkringen utgör den lagstadgade delen av bilförsäkringen. Är din bil påställd och används i trafiken måste du alltså ha en trafikförsäkring på ditt fordon.

Trafikförsäkring är ett lagkrav

Enligt lag måste man alltså ha en trafikförsäkring för att föra fram sitt fordon i trafiken. Är bilen besiktad, påställd, skattad och används i trafiken så ska man ha en trafikförsäkring. Vad som händer om man inte har sitt fordon trafikförsäkrat men ändå inte avställt är att Trafikförsäkringsföreningen enligt lag har rätt att ta ut en trafikförsäkringsavgift av den är registrerad ägare av bilen. Det är en avgift som tas ut varje dag för att täcka kostnader för skador på person och egendom som oförsäkrade fordon orsakar.

Har du inte betalat din trafikförsäkringspremie till försäkringsbolaget, lämnas fodran över på trafikförsäkringsföreningen som kräver avgiften av dig. Om du inte betalar försäkringen så måste du ställa av bilen hos Transportstyrelsen och ta det fordonet trafik.

En trafikförsäkring täcker inte bara dig och din bil, även tredjeparts bil vilket är bra om du kör på någon och orsakar skada eller blir påkörd själv.

Självrisk för trafikförsäkring

Den bil och ägare som har orsakat en olycka är skyldig att betala självrisken för försäkringen. Försäkringsbolaget ersätter alla skador som uppstått på inblandade personer och egendom i olyckan. Försäkringsbolaget kräver självrisken av den som orsakat olyckan, om den självrisken inte betalas lämnas fodran över till Trafikförsäkringsföreningen.

Jämför trafikförsäkringar

I grund och botten är alla trafikförsäkringar lika till utformningen och lagstadgade. Den som brukar variera stort är premien för trafikförsäkringar. Att jämföra trafikförsäkringar brukar i regel alltid löna sig, det kostar inget att jämföra och man kan bara tjäna på det. Här kan du lätt jämföra olika trafikförsäkringar genom att fylla i dina person- och fordonsuppgifter.

MerVälkommen till Trafikförsäkringar.se©2018 Trafikförsäkringar.se | Kontakt | Cookies | Sitemap